Marek Królak (2)

RĘKODZIELNICY

  • Marek Królak – wyroby z drewna; rzeźby – płaskorzeźby, rzeźby przestrzenne; drewno z topoli, lipy, olchy, brzozy lub dębu.
  • Robert Frączek – ceramika

Robert Frączek

????????????????????????????????????